Voorschriften en attesten

  • Voor het invullen van attesten en formulieren, vragen wij om steeds op afspraak te komen.
  • Wanneer u nood heeft aan een afwezigheidsattest, moet u zo snel mogelijk op dezelfde dag contact opnemen met uw huisarts. Afwezigheidsattesten kunnen niet met terugwerkende kracht worden opgesteld.
  • Vraag uw arts nooit om een attest in te vullen dat niet strookt met de waarheid. Dit is strafbaar. Valse attesten zullen dus steeds geweigerd worden!
  • Attesten, voorschriften... kunnen ook nooit gemaild wordenHiervoor dient Helena (beveiligd platform) of u kan het komen afhalen aan ons secretariaat.