huisartsenpraktijk de kluit
Dr. Moubax Yves
Dr. Brebels Renaat
Nieuwstraat 27, 3630 Opgrimbie
089 76 05 40
Afspraak maken Consultatie uren
Vertegenwoordigers
enkel op vrije raadpleging
Sportonderzoeken
Dr. Teuwen Jo
Dr. Vermeulen Bieke
Broekstraat 76, 3630 Opgrimbie
089 77 58 88
Afspraak maken bij Dr. Teuwen Afspraak maken bij Dr. Vermeulen Consultatie uren
Vertegenwoordigers
na tel. afspraak op donderdag
Interesses

Huisartsennetwerk De Kluit - Maasmechelen

Uw huisarts blijft uw huisarts

Een huisartsennetwerk is een samenwerkingsverband waarbij de deelnemende artsen in hun eigen praktijk blijven werken. Wij werken met dezelfde website en hebben een gemeenschappelijk secretariaat. Wij gebruiken hetzelfde elektronisch medisch dossier en kunnen de dossiers van elkaar aanvullen. De informatie die u ons verstrekt blijft vertrouwelijk. Bij afwezigheden, navorming of ziekte willen we elkaar vervangen

Het is voor ons huisartsen, belangrijk om ons goed te organiseren. Dit is een niet eindigend groeiproces waar uw inbreng als patiënt zeer belangrijk is. Graag vragen wij u om uw bemerkingen aan ons kenbaar te maken.

Spreekuren

Vrije spreekuren geven te vaak lange wachttijden. Daarom zal elke arts geheel of gedeeltelijk volgens afspraak werken. De afspraken kunnen gemaakt worden

  • via de website: www.dekluit.be
  • via het nummer van je huisarts
Kom op tijd! Zo zorgt u dat anderen niet onnodig dienen te wachten. Verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zodat anderen geholpen kunnen worden. Maak één afspraak voor één persoon. Voor meer personen maak je meer afspraken. Indien je een dringend probleem hebt, meld dit duidelijk " bij het maken van je afspraak". Uw huisarts staat ook in voor spoedgevallen, daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak. De mogelijkheid tot telefonisch overleg met uw huisarts blijft bestaan.

Huisbezoeken

Gelieve indien mogelijk een huisbezoek aan te vragen voor 11uur. Een huisbezoek wordt aangevraagd via de eigen huisarts. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor hen die moeilijk naar het spreekuur kunnen komen.

Voorschriften en attesten

Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden aan een fysiek aanwezige persoon in de praktijk, dus niet voor een afwezig familielid. Er mogen dus geen voorschriften en attesten aangevraagd worden via telefoon. Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle, maak daarom tijdig een afspraak. Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek, daarom is het nuttig hiervoor naar het spreekuur te komen.

Globaal medisch dossier (GMD)

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kunnen we bij verwijzing de noodzakelijke gegevens uit dit dossier meegeven. Het beheren van uw dossier vergt voor ons tijd, ook buiten de momenten dat u op het spreekuur komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts. Patiënten die zich inschrijven voor het GMD betalen minder remgeld.

Uw huisarts is afwezig

Bel uw eigen huisarts en u zal via zijn antwoordapparaat te weten komen wie te contacteren.

Huisartsenpraktijk De Kluit