Huisbezoeken

Deze kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd.

Contacteer de praktijk indien mogelijk voor 10u 's morgens om tijdig een huisbezoek in te plannen.

Huisbezoeken worden enkel gedaan voor patiënten die zich onmogelijk naar de praktijk kunnen verplaatsen. We kunnen u in de praktijk immers veel beter van dienst zijn en ons werk beter organiseren.
De secretaresses zullen steeds informeren naar de reden voor het huisbezoek en de ernst trachten in te schatten. Indien zij denken dat u zich naar de praktijk kan begeven, zullen zij u dan ook trachten te motiveren dit te doen.