Geïnformeerde toestemming

Alle medische gegevens van u worden op een zeer beveiligde manier uitgewisseld tussen de zorgverleners die u behandelen.
De belangrijkste gegevens uit uw dossier kunnen dus gedeeld worden. Het betreft o.a. uw medische voorgeschiedenis, dagelijkse medicatie, vaccinaties, allergieën... 
Dit is interessant voor uzelf, wanneer u een andere arts raadpleegt, bij opname in het ziekenhuis of als u naar een andere apotheker gaat.
Deze gegevens kunnen enkel ingezien worden door zorgverleners die u behandelen én mits uw toestemming hiertoe.
Als u dit NIET wenst, kan u dit altijd melden aan uw huisarts.
Om over de meest correcte administratieve gegevens te beschikken vragen de secretaresses of uw artsen uw e-ID.
Meer informatie kan u vinden op www.patientconsent.be.