Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kunnen we bij verwijzing naar een andere zorgverlener de noodzakelijke gegevens uit dit dossier meegeven.
Het beheren van uw dossier vergt voor ons tijd ook buiten de momenten dat u op spreekuur komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts. Patiënten die zich inschrijven voor het GMD betalen minder remgeld.